Over Els

Mijn werkzaam leven ben ik gestart als logopedist. Ik richtte me, naast diagnostiek, op de verbale en non-verbale communicatie tussen ouder en het jonge kind. Door de intensieve samenwerking met ouders en met andere disciplines heb ik in deze functie de noodzaak en meerwaarde van een context- en systeemgerichte blik ervaren.

Naast mijn werk heb ik Nederlandse Taal- en Letterkunde gestudeerd en vervolgens de opleiding Supervisiekunde gedaan.

Sinds 1998 werk ik als LVSC geregistreerd begeleidingskundige.

De rode draad in mijn werk is: tot je recht komen. Dit betekent dat ik je uitnodig verbinding te maken met wie je bent en met wat je als professional in huis hebt. Vandaaruit ontwikkel en versterk je wat nodig is. Dat ‘wat nodig is’ kan zich op het niveau van zowel individu, team als organisatie afspelen.

Ik heb een sterk vertrouwen – en ontzag – in de veerkracht, inzet en potentie van degene(n) met wie ik oploop. Een betekenisvolle verbinding maken met deze veerkracht, inzet en potentie is een proces. Een proces waarin ik, naast woorden, de kracht van spelen, van verhalen vertellen, van zich voorstellen (imaginatie) en van humor benut.

Om de Punt

Als kind ging ik iedere zomer naar Vlieland en had daar dan een geweldige vakantie, vol tradities. Eén daarvan was ‘de punt om’, een wandeling vanaf het strandhotel via de werkhaven naar het dorp: vrijuit banjeren langs het strand, stilstaan, huppelen, zwerven, aandachtig en nieuwsgierig zijn, ruimte en verbinding ervaren, me verwonderen over een telkens weer nieuwe kustlijn, aankomen – in beweging, in een continu veranderende omgeving.

Deze elementen vormen ook de voedzame ingrediënten voor individuen en groepen met wie ik oploop tijdens hun veranderproces: het vertrekpunt is helder, vaak zijn richting en beoogd resultaat ook helder, maar soms nog af te tasten. Dan ontdekken, durven niet-weten, uitproberen, spelen en eigen maken – gericht op een dóórgaande beweging en in verbinding met de context: Om de Punt.

Kijk ook op mijn LinkedIn profiel.