Teamcoaching

het is niet voldoende naar de rivier te komen met de wens om vis te vangen,  je moet ook een net meenemen   anoniem

 

Teamcoaching richt zich op bewust maken van collectieve patronen in gedrag en denken.  De volgende stap is in beweging komen richting gewenste koers. Het team doet nieuwe ervaringen op en ontwikkelt een interactieniveau dat de teamleden positief waarderen.

Voor wie  

Een team dat ‘wat te doen heeft’ met elkaar.

Mogelijke richtingaanwijzers    

  • verdiepen van bewustzijn wat betreft de effecten van eigen gedrag en voor de gevolgen ervan verantwoordelijkheid nemen;
  • ontwikkelen van een gezonde aanspreekcultuur;
  • eigenaarschap nemen over teamdoelstellingen;
  • inruilen van negatieve patronen en beelden voor positieve energie;
  • groeien van een samengesteld team naar een vruchtbare eenheid;
  • constructief samenwerken met andere teams of organisaties.

Resultaat

  • een team dat kennis heeft van individuele deskundigheden en deze op een efficiënte wijze weet in te zetten;
  • een team dat zich doorgaand ontwikkelt als gevolg van ‘vanzelfsprekend’ feedback vragen, geven en ontvangen;
  • teamleden die (weer) met plezier deel uitmaken van en bijdragen aan een zelfstandig functionerend  en effectief samenwerkend team.

Aanpak

De teamcoach creëert condities (tijd, ruimte, werkvormen) waardoor het team wordt geprikkeld om in beweging te komen en teamleren zich kan ontwikkelen.