Supervisie

wie durft te dwalen, vindt nieuwe wegen    Marcel van der Pol

 

Supervisie is een vrijplaats om te leren, te ontdekken. Deze ontdekkingstocht leidt naar verdieping van zelfinzicht en naar uitbreiding van professioneel gedrag, en versterkt de integratie van  ‘ik, professional’ en ‘ik, persoon’.

In mijn werkwijze staan supervisie en coaching op één lijn.

Voor wie

Professionals bij wie de kwaliteit van de relatie met de ander (cliënt, collega, ketenpartner) een centrale rol in hun beroepshouding vervult.

Mogelijke richtingaanwijzers

  •  onderzoeken hoe mijn behoefte aan ontwikkeling en groei vorm kan krijgen;
  •  ontwarren van niet-functionele en stagnerende patronen;
  •  ontwikkelen van vereiste vaardigheden;, bijvoorbeeld om leren gaan met organisatieveranderingen;
  •  herijken van ‘wie ben ik, als professional?’, ‘wat zijn mijn essentiële professionele waarden en hoe geef ik die optimaal vorm?’;
  •  ontdekken welk effect mijn handelen heeft op de professionele relatie met de ander en hier verantwoordelijkheid voor nemen;
  •  creëren van professionele ruimte en positie in een verander(en)de context.

Resultaat

Professionals die werken vanuit hun vitale eigenheid en hun professionele intuïtie (weer) durven benutten.

Aanpak

Supervisie is een creatief samenspel: in beweging komen en samen oplopen – waarbij de supervisor soms bewust de supervisant voor de voeten loopt of de supervisant juist alle ruimte laat om te dwalen.