Intervisiecoaching

een mens kan zijn eigen beeld niet zien in stromend water, maar wel in water dat stilstaat    Taoïstisch gezegde

 

Intervisie is een leersituatie waarin collega’s hun professionele houding en deskundigheden onderhouden, bijschaven en verder ontwikkelen. Intervisiegroepen kunnen verschillende accenten leggen: van groepen die vooral accent leggen op casuïstiek en collegiale consultatie tot groepen die zich richten op de relatie persoon/professional.

Voor wie

Professionals die op voet van gelijkheid zelfstandig willen leren van en met elkaar.

Richtingaanwijzers

  • op een gestructureerde wijze met elkaar reflecteren op situaties uit de eigen praktijk;
  • met een open en nieuwsgierige geest vragen stellen die stimuleren tot bezinning en inzicht;
  • in gang zetten van denkprocessen die leiden tot bewustwording van eigen professionele waarden;
  • open staan voor oplossingen die zich gaandeweg van binnenuit kenbaar maken;
  • vanuit rust, vertrouwen en plezier in de leersituatie bijdragen aan het eigen en het gezamenlijk leerproces.

Resultaat

  • verbreding van denk- en handelingsrepertoire;
  • groeiend vermogen om onbevooroordeeld te luisteren en om te vertrouwen op eigen oplossingen en mogelijkheden;
  • (verder) ontwikkelen van een gezamenlijke professionele identiteit;
  • zelfstandig vormgeven van een effectief leerproces.

Aanpak

Intervisiecoaching is een traject van gemiddeld vijf bijeenkomsten waarin de intervisiecoach een groep collega’s faciliteert om vanuit een solide basis intervisie zelfstandig en duurzaam vorm te geven. In dit proces maakt de intervisiecoach zich zo snel mogelijk overbodig.