Gezinshuiscoaching

verbinding is overal; verbinding durven aanraken vergt moed en kracht    Els Gerritsma

 

Gezinshuisouders functioneren in een context waarin werk en privé continu met elkaar zijn verweven. Deze context draagt – vanuit meerdere perspectieven en dynamieken – systemen en patronen in zich die invloed uitoefenen op het functioneren van de gezinshuisouder; zichtbare, minder zichtbare, gezonde en minder gezonde invloeden.

Coaching biedt gezinshuisouders een vrijplaats om hierop te reflecteren en geeft richting aan verdere professionele ontwikkeling van een gezonde context.

Voor wie  

Gezinshuisouders, van startend tot zeer ervaren.

Mogelijke richtingaanwijzers

  • zich als gelijkwaardige professionals positioneren in de samenwerking met andere professionals;
  • gezond om kunnen gaan met de vaak onvoorspelbare krachten die de verwevenheid tussen leefwereld en systeemwereld met zich meebrengt;
  • versterken van de integratie van ‘ik, professional’ en ‘ik, persoon’;
  • onder de loep nemen van de invloed van het eigen systeem, bijvoorbeeld: ‘hoe kijk ik, gezinshuisouder, naar dit gezinshuiskind en wat zegt dit over mij?’, ‘wat maakt dat ik me irriteer aan bepaald gedrag van deze voogd?’;
  • ruimte voor zowel het ondernemerschap als voor de zingeving en de betekenis van gezinshuis-zijn;
  • aandacht voor de diversiteit van kwaliteiten van de gezinshuisouders en de inzet hiervan – mede in het licht van de gevarieerde en wisselende behoeften van de gezinshuiskinderen en van de fase van het gezinshuis;
  • zich bewust zijn van eigen normen en waarden en daarnaast ruimte maken voor de normen en waarden van het gezinshuiskind en zijn systeem.

Resultaat

Vitale gezinshuisouders die, in de positie van eigenaar en regisseur van het gezinshuis, op een speelveld opereren waarin verschillende krachtenvelden werkzaam zijn: het gezinshuiskind met zijn netwerk, de partner tevens collega, de eigen kinderen, de zorgaanbieder, andere professionals, de school, sport, werk en het eigen netwerk.

Aanpak

Aansluitend op de ontwikkelbehoefte kan coaching individueel, als gezinshuis of in een leergroep/intervisiegroep vorm krijgen – kortdurend of langerdurend.

 

kijk ook bij: Supervisie (individueel) en Intervisiecoaching (leergroep/intervisie)

 

Fragment uit mijn presentatie op het netwerk gezinshuiscoaches van Gezinshuis.com:

‘De rode draad in mijn werkzaam leven is mijn gerichtheid op ‘tot je recht komen’. Als fundamentele ingrediënten in dit proces ervaar ik: zelfregie, vertrouwen, verbinding, continuïteit en creativiteit – in een gezonde context; ingrediënten die ook van kracht zijn in het functioneren als gezinshuisouder.

Mijn werkstijl kenmerkt zich door ‘in dialoog mee-oplopen’. Hierin zijn de vragen, behoeften en ontwikkelstijl van de gezinshuisouder leidend voor de koers van mijn mee-oplopen en voor de inzet van mijn gereedschap – een bont mengsel van gerichtheid op systeem en context met verbeelding, ethiek en speelsheid.