Feedback

op de wind heb je geen invloed, wel op hoe je de zeilen zet    Onbekend

Feedback is een krachtig instrument om op een niet-veroordelende wijze de ander te  laten weten welk effect zijn gedrag heeft op jou, op de relatie of op de werkcontext.  Feedback wrikt beelden en patronen los en leidt tot wederzijds begrip.

Voor wie

Individuele professionals, teams en groepen die hun feedbackvaardigheden willen opfrissen en de aanspreekcultuur willen verbeteren.

Richtingaanwijzers

De feedbackgever:

  • effectief reageren op gedrag van de ander, zonder oordeel en vanuit een positieve intentie;
  • toetsen van eigen aannames, interpretaties en conclusies.

De feedbackontvanger:

  • correctie van ongewenst gedrag;
  • richting aan nog te ontwikkelen gedrag;
  • stimulans om positief gedrag naar meerdere situaties uit te breiden;
  • vergroting van zelfkennis.

Resultaat

  • professionals die op een open, eerlijke en respectvolle wijze feedback als een vanzelfsprekend instrument hanteren;
  • professionals die bijdragen aan een goede werksfeer en energieke werkrelaties.

Aanpak

Drie bijeenkomsten, à 2½ uur. In de eerste twee bijeenkomsten komen theorie en speloefeneningen aan de orde. Na een periode van uitproberen in de praktijk, brengen de deelnemers in de derde bijeenkomst hun ervaringen in. Deze worden nagespeeld – en van feedback voorzien!