Beroepsethiek

verwondering is het begin van alle wijsheid   Aristoteles

 

Professionals hebben de intentie hun kennis en vaardigheden op een moreel juiste wijze in te zetten; ze maken zorgvuldig afwegingen en kunnen deze verantwoorden  naar zichzelf en naar anderen. Deze intentie betekent dat beroepsethiek een wezenlijk deel is van een professionele beroepshouding.

Voor wie

Professionals die bewust en integer willen omgaan met morele kwesties die hun functie met zich meebrengt.

Mogelijke richtingaanwijzers

onder de loep nemen van kwesties als:

  • tegenstrijdige gevoelens en gedachten over eigen professioneel handelen;
  • de relatie tussen de autonomie en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en de legitimiteit van de deskundigheid van de professional;
  • ‘welke waarden geven mijn professioneel handelen richting?’ ‘wat houdt integer zijn voor mij in?’;
  • precaire keuzes moeten maken tussen tegengestelde belangen;
  • de eigen beroepsidentiteit in relatie tot gewijzigde taken en/of een veranderde organisatie;

Resultaat

  • een cultuur waarin het gesprek over ethische  kwesties vanzelfsprekend is;
  • professionals die zich bewust zijn van de relaties tussen hun persoonlijke normen en waarden, hun professionele normen en waarden, die van hun organisatie en die van het beroep (Beroepscode).

Aanpak

In een workshop van een dagdeel belichten de deelnemers ethische kwesties uit de eigen praktijk. De gespreksleider introduceert drie theorieën die, elk met een andere uitkomst, richting geven aan hoe op een zorgvuldig wijze over deze kwesties in gesprek te gaan, met jezelf en met anderen.

Als hier behoefte aan is, kunnen na verloop van tijd opgedane ervaringen in een vervolgbijeenkomst worden besproken.