Voor wie?

Om de Punt begeleidt individuele professionals, groepen en teams bij verandering; verandering vanuit verlangen of noodzaak voor koerswijziging van de huidige situatie.

Om de Punt is werkzaam in de sectoren welzijn, hulpverlening en zorg en af en toe  voor gemeente of bedrijf. Enkele functies: pleegzorgbegeleiders, beveiligers justitie, teamleiders, managers jeugdzorg, medewerkers sociaal wijkteam, verpleegkundigen, management assistenten, pedagogisch medewerkers, logopedisten, horecamedewerkers.

Werkwijze

In een vrijblijvend gesprek verkennen we vragen, doelen en mogelijkheden voor de gewenste koers en bespreken we welke vorm hiervoor passend zou zijn. De informatie bij de verschillende diensten van Om de Punt is hiervoor richtinggevend.

Typerend voor de werkwijze van Om de Punt is de combinatie van verbale, non-verbale en verbeeldende werkvormen. Telkens weer blijkt deze combinatie een krachtige impuls tot ontregelen en zichzelf verrassen, en vervolgens tot ontwarren en herschikken – een dynamische uitnodiging om andere, soms onvermoede wegen in te slaan.

Els Gerritsma

Als ervaren begeleidingskundige richt ik me op professionals die hun beroepshouding verder willen professionaliseren. Ik begeleid op het niveau van zowel individu, team als organisatie.

Mijn rollen zijn: supervisor, intervisiecoach, coach van gezinshuisouders, begeleider van leergroepen van gezinshuisouders, teamcoach, coördinator Eigen Kracht conferentie, trainer, workshopleider.

Ik ben LVSC geregistreerd supervisor.

Opdrachtgevers o.a.:

Welzijn: Tinten Welzijnsgroep, Kwartier Zorg en Welzijn, SPiNN, Stichting Peuterwerk, Torion, Compaen, De Badde, Welstad, Sedna, WIJteam Gemeente Groningen, Eigen Kracht Centrale.

Jeugdzorg: Het Poortje, gezinshuisouders, Elker Jeugd- en opvoedhulp, Jeugdbescherming Noord, Reik, Gezinshuis.com.

Zorg en onderwijs: Accare Kinder- en jeugdpsychiatrie, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Hanzehogeschool Groningen, Kentalis, Kinderpraktijk Groningen, Ilmarinen, Eerste Lijns Advies Noord-Nederland (ELANN), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Bedrijfsleven:  OIM Orthopedie, Spa Well Peize.